rad

Encyklopedia PWN

w Polsce organ samorządu załogi przedsiębiorstwa państwowego;
formalnie najwyższa tymczasowa władza w Królestwie Polskim, utworzona IX 1917 przez Niemcy i Austro-Węgry i od nich zależna;
organ władzy w Królestwie Pol.: tzw. I Rada Stanu, centralny organ doradczy króla, utworzony na mocy konstytucji 1815;
organ władzy wykonawczej, powołany VIII 1954 przez przedstawicieli większości stronnictw politycznych uchodźstwa polskiego w Welkiej Brytanii;
jeden z gł. organów (instytucji) Wspólnot Eur. i UE;
Rada Współpracy Arabskich Państw Zatoki (Perskiej), Rada Współpracy Zatoki, Madżlis at-Ta’awun li-Duwal al-Chalidż al-Arabijja, Maǧlis at-Ta‘āwun li-Duwal al-Halìǧ al-‘Arabiyya,
organizacja regionalna, zał. 1981 przez: Arabię Saudyjską, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman i Zjedn. Emiraty Arabskie w celu integracji ekon.-polit.-wojskowej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia