równowagi termodynamicznej

Encyklopedia PWN

fiz. stan układu termodynamicznego, w którym nie występują żadne makroskopowe przepływy (np. substancji, ciepła) i parametry układu (np. ciśnienie, temperatura, energia wewnętrzna) nie zmieniają się w czasie.
termodynamiczny proces, przemiana termodynamiczna,
ciągła zmiana w czasie termodynamicznego stanu układu fiz. od stanu początkowego do końcowego, które są stanami równowagi termodynamicznej;
fiz. kryterium obowiązujące w układach utrzymywanych przez zewn. bodźce termodynamiczne w stanach dalekich od równowagi;
fiz. układ globalnie nierównowagowy (z przepływami termodynamicznymi), który można podzielić na objętościowo małe komórki, z których każda osobno jest w stanie równowagi termodynamicznej.
wielkości fiz. określone dla stanu równowagi układu termodynamicznego; → funkcje stanu termodynamicznego.
fiz. funkcje niezależnych parametrów makroskopowych, za pomocą których można jednoznacznie opisać stan układu termodynamicznego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia