równowagę wewnętrzną

Encyklopedia PWN

kapitalizm
[łac.],
system społeczno-gospodarczy oparty na własności prywatnej, wolności osobistej i swobodzie zawierania umów;
klimaks
[gr.],
ekol. końcowe stadium szeregu sukcesji ekologicznych charakteryzujące się stabilizacją struktury biocenozy oraz zdolnością trwania w stanie równowagi w odniesieniu do środowiska zewnętrznego i wewnętrznego;
Mozart
[mọ:cart]
Wolfgang Amadeus Wymowa, ur. 27 I 1756, Salzburg, zm. 5 XII 1791, Wiedeń,
kompozytor austriacki, jeden z największych twórców w historii muzyki.
pierestrojka
[ros., ‘przebudowa’],
określenie polityki partii komunistycznej w ZSRR dotyczącej zasadniczych przekształceń społeczeństwa i państwa, w węższym znaczeniu — zmian w jednej lub kilku dziedzinach życia społecznego;
Piłsudski Józef Klemens, pseud. Ziuk, Wiktor, Mieczysław, ur. 5 XII 1867, Zułów (Litwa), zm. 12 V 1935, Warszawa,
polityk, mąż stanu, Marszałek Polski.
oddziaływanie państwa na przebieg procesów gospodarczych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia