równowagę wewnętrzną

Encyklopedia PWN

ekon. w makroekonomii stan gospodarki, który występuje, gdy zagregowany popyt jest równy rozmiarom produkcji zapewniającej pełne zatrudnienie.
stan, w którym nie występują tendencje (bodźce) do zmiany zachowań podmiotu gospodarczego lub oddziaływanie tych sił wzajemnie się znosi;
ekon. równoczesne występowanie stanu równowagi wewnętrznej i zewnętrznej w gospodarce.
fiz. stan układu termodynamicznego, w którym nie występują żadne makroskopowe przepływy (np. substancji, ciepła) i parametry układu (np. ciśnienie, temperatura, energia wewnętrzna) nie zmieniają się w czasie.
biol. zdolność oceny położenia ciała na podstawie informacji z receptorów wrażliwych na siły przyspieszenia, niezbędna do ustawienia środka ciężkości ciała względem kierunku działania siły ciężkości;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia