równowagę ogólną

Encyklopedia PWN

proces obniżania się naturalnego potencjału wytwórczego ekosystemów roln. wskutek zakłócenia w nich równowagi chem., fiz., biol., wyrażający się spadkiem plonów oraz pogorszeniem jakości uprawianych roślin.
drgania (o małej amplitudzie) atomów tworzących sieć krystaliczną wokół ich położeń równowagi.
specyficzna, dostosowana do religijnych zasad islamu interpretacja społecznego procesu gospodarowania.
glikoliza
[gr.],
schemat Embdena–Meyerhofa–Parnasa,
proces przemiany glukozy w mleczan, zachodzący w środowisku beztlenowym (fermentacja) w komórkach zwierząt i dostarczający im energii w postaci kwasu adenozynotrifosforowego (ATP) oraz substancji wyjściowych do dalszych przemian metabolicznych;
Haberler Gottfried von, ur. 20 VII 1900, Purkersdorf k. Wiednia, zm. 6 V 1995, Waszyngton,
ekonomista amerykański, pochodzenia austriackiego; uczeń F. von Wiesera i L. von Misesa;
inflacja
[łac.],
ekon. wzrost przeciętnego poziomu cen.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia