równoważnymi

Encyklopedia PWN

wnioskowania reguły, dyrektywy wnioskowania, zw. też dyrektywami wiedzotwórczymi lub regułami dowodzenia,
reguły log. poprawnego przekształcania zdań, pozwalające uznawać pewne zdania na podstawie innych, uznanych już zdań.
gwałtowne wydzielenie ogromnej ilości energii w wyniku niekontrolowanej reakcji łańcuchowej rozszczepienia jąder pierwiastków ciężkich (reakcja jądrowa) lub syntezy jąder pierwiastków lekkich (reakcja termojądrowa), zachodzącej w ładunku jądrowym.
mat. liczba przypisana zbiorowi lub przestrzeni w taki sposób, by punkt miał wymiar równy 0, prosta — 1, płaszczyzna — 2.
hydrol. obszar, z którego wody spływają do jednego wspólnego odbiornika (rzeki, jeziora, bagna);
metodol. termin wieloznaczny, różnie definiowany (wg niektórych logików, jak W. Quine, N. Goodman, nie dający się poprawnie zdefiniować),

Słownik języka polskiego PWN

równoważny «mający równą wartość, równe znaczenie z czymś»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia