równoramienne

Encyklopedia PWN

mat. trójkąt, który ma 2 boki (ramiona) równe.
archeol. kultura mezolitu występująca na terenach Polski, rozwijająca się w VIII, VII i pocz. VI tysiąclecia p.n.e.;
archeol. jednostka kulturowa wczesno- i środkowoholoceńska, zw. też kulturą maglemoską, zajmująca obszar niżu północnoeur. od Wysp Brytyjskich po Polskę;
waga
[niem.],
techn. przyrząd pomiarowy do wyznaczania masy ciała (ładunku) przez wykorzystanie działania na to ciało siły grawitacji.
kompozycja
[łac. compositio ‘złożenie’, ‘układ’],
szt. plast. dzieło sztuki plastycznej, a także sposób powiązania elementów formalnych dzieła tak, by tworzyły całość zgodną z intencją twórcy;
mat. ostrosłup, którego podstawą jest wielokąt foremny, a ściany boczne przystającymi trójkątami równoramiennymi.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia