równoległa

Encyklopedia PWN

ewolucja równoległa, ewolucja paralelna,
biol. jeden z przypadków homeomorfii;
przesunięcie równoległe, translacja, przesunięcie o wektor,
mat. przekształcenie geometryczne, w którym każdy punkt i jego obraz tworzą ten sam wektor;
jeden z przyborów nawigacyjnych;
połączenie elektryczne co najmniej 2 elementów (podzespołów, przyrządów, urządzeń), przy którym prąd elektryczny (w obwodzie utworzonym przez te elementy) płynie przez nie równocześnie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia