równoboczny

Encyklopedia PWN

mat. trójkąt o wszystkich bokach równych;
definiendum
[łac., ‘to, co definiowane’],
log. część definicji, stanowiąca jej człon definiowany;
mat. zbiór punktów płaszczyzny będący częścią wspólną zstępującego ciągu zbiorów:
trojańczycy, Trojańczycy,
astr. wspólna nazwa planetoid obiegających Słońce po torach prawie takich samych jak Jowisz i grupujących się przed lub za tą planetą w pobliżu tzw. punktów Lagrange’a, znajdujących się na orbicie Jowisza i tworzących z nim oraz ze Słońcem wierzchołki trójkątów równobocznych;
mat. wielościan złożony z 2 n-kątów foremnych (podstawy antygraniastosłupa) połączonych paskiem z trójkątów równobocznych w ten sposób, że w każdym wierzchołku antygraniastosłupa zbiega się jeden n-kąt i 3 trójkąty;
mat. bryła ograniczona 4 trójkątnymi ścianami, ostrosłup o podstawie trójkąta;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia