różnoboczny

Encyklopedia PWN

Sværdborg kultura
[k. swạ̈rbo],
archeol. mezolityczna kultura (2. poł. VII–pocz. VI tysiąlecia p.n.e.) strefy zachodniobałtyckiej (Dania, Meklemburgia, Skania, Pomorze), należąca do północnego kręgu kultur mezolitycznych;
mat. figura geometryczna płaska będąca zbiorem punktów płaszczyzny ograniczonym łamaną zamkniętą, złożoną z 3 odcinków a, b, c, zwanych bokami trójkąta;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia