różnicą zbiorów

Encyklopedia PWN

mat. dla zbiorów A i B — zbiór tych wszystkich elementów, które należą do jednego i tylko jednego z tych zbiorów (do A albo do B).
mat. dla zbiorów A i B — zbiór tych wszystkich elementów, które należą do A, a nie należą do B;
mat. jedno z podstawowych pojęć matematyki, używane — podobnie jak w mowie potocznej — w znaczeniu ogółu pewnych, zebranych w jedną całość obiektów, nazywanych elementami zbioru.
skala
[łac.],
metrol. zasada odwzorowania zbioru elementów (np. zjawisk, liczb, wartości wielkości) na inny zbiór, którego elementy są jednoznacznie związane z elementami zbioru przekształcanego;
mat. dział matematyki poświęcony opisowi grup (grupa) — struktur algebraicznych najczęściej spotykanych w matematyce i jej zastosowaniach.
naukozn. najstarsza z nauk o nauce;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia