r ideału

Encyklopedia PWN

ideał
[łac. < gr.],
mat. pojęcie z zakresu algebry: każdy podzbiór Jpierścienia P, taki że: 1) jeżeli elementy x, y należą do J, to ich różnica x y też doń należy, 2) jeżeli element x należy do J, a y jest dowolnym elementem pierścienia P, to iloczyn xy należy do J (i. prawostronny; analogicznie definiuje się i. lewostronny);
politologia
[gr.],
nauki polityczne,
nauka o polityce, jedna z nauk humanistycznych, której przedmiotem badań jest całokształt stosunków politycznych, wszystkie dziedziny i formy działalności politycznej społeczeństwa, uwarunkowania procesów politycznych;
wolnomularstwo, masoneria, zw. też sztuką królewską,
ponadnar. ruch etyczny.
dział matematyki poświęcony badaniu liczb, początkowo naturalnych, całkowitych i wymiernych, a obecnie także algebraicznych (liczba algebraiczna).
Liwiusz, Titus Livius, ur. 59 r. p.n.e., zm. 17 r. n.e.,
historyk rzymski, autor monumentalnych dziejów Rzymu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia