r elektrycznych

Encyklopedia PWN

ukierunkowany ruch (przepływ) swobodnych ładunków elektrycznych w środowisku przewodzącym, który zachodzi pod wpływem pola elektrycznego.
układ połączonych ze sobą elementów, umożliwiających przepływ prądu elektrycznego;
fiz. jedna z postaci, w której przejawia się pole elektromagnetyczne;
indukcja elektryczna, wektor indukcji elektrycznej, ,
wielkość charakteryzująca pole elektryczne wewnątrz dielektryka wytworzone przez swobodne ładunki elektryczne;
energia elektryczna przypadająca na jednostkę czasu;
przenikalność elektryczna, przenikalność dielektryczna, ε,
fiz. wielkość charakteryzująca właściwości elektr. ośrodka;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia