puszcza

Encyklopedia

ekol. w pierwotnym znaczeniu miejsce odludne, bez względu na typ roślinności;
Puszcza Jazep, właśc. J. Płaszczynski, ur. 20 V 1902, Koroliszczewiczi (obwód miński), zm. 14 IX 1964,
poeta białoruski;
Kurpiowska, Puszcza, Puszcza Myszyniecka, Puszcza Zielona,
kompleks leśny składający się ze słabo połączonych powierzchni leśnych w północno-wschodniej części Niz. Północnomazowieckiej, na Równinie Kurpiowskiej, w woj. mazowieckim;
kompleks leśny na Nizinie Środkowomazowieckiej, w Kotlinie Warszawskiej, na północny zachód od Warszawy;
Nalibocka, Puszcza, białorus. Nalibackaja puszcza, Nalibackaja pušča, ros. Nalibokskaja puszcza, Nalibokskaja pušča,
kompleks leśny na Białorusi, na pr. brzegu Niemna, w dorzeczu Berezyny;
Białowieska, Puszcza, białorus. Białawieżskaja puszcza, Bielaviežskaja pušča, ros. Biełowieżskaja puszcza, Belovežskaja pušča,
naturalny kompleks leśny w Polsce w południowo-wschodniej części Niziny Północnopodlaskiej (Równina Bielska) i na Białorusi, w dorzeczu głównie Narwi i Jasiołdy;
kompleks leśny w Kotlinie Sandomierskiej, w widłach Wisły i Sanu;
Świętokrzyska, Puszcza, Puszcza Jodłowa,
kompleks leśny na Wyż. Kielecko-Sandomierskiej, między Pilicą a Wisłą;
kompleks leśny na Równinie Łowicko-Błońskiej, w dorzeczach Suchej, Rawki i Pisi;
Knyszyńska, Puszcza, Puszcza Knyszyńsko-Białostocka,
kompleks leśny na Wysoczyźnie Białostockiej, w dorzeczu Narwi o pow. ok. 1050 km2, wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej;
Kozienicka, Puszcza, Puszcza Radomsko-Kozienicka,
kompleks leśny położony na Równinie Kozienickiej (w widłach Wisły i Radomki) w woj. mazowieckim;
kompleks leśny w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej, w widłach Wisły i Raby;
kompleks leśny na obszarze Sudetów (Kraina Sudecka) i Przedgórza Sudeckiego (Kraina Śląska);
kompleks leśny na Pojezierzu Suwalskim i Równinie Augustowskiej, między jez. Wigry na północy a rz. Biebrzą na południu;
Bukowa, Puszcza, Knieja Bukowa,
kompleks leśny na Pobrzeżu Szczecińskim, między jez. Dąbie a jez. Miedwie;
Notecka, Puszcza, Puszcza Nadnotecka,
kompleks leśny w Kotlinie Gorzowskiej, w międzyrzeczu Warty i Noteci;
Biała, Puszcza, Puszcza Biskupia,
kompleks leśny na Niz. Północnomazowieckiej, w widłach Bugu i Narwi, uważany niesłusznie za południową część Puszczy Kurpiowskiej;
niewielki kompleks leśny na Równinie Łowicko-Błońskiej, nad Tuczną (dorzecze Bzury);
Nidzicka, Puszcza, Lasy Napiwodzkie,
kompleks leśny w południowo-zachodniej części Pojezierza Mazurskiego, między Szczytnem a Nidzicą;

Słownik języka polskiego

puszcza «las o dużej powierzchni, bez śladów działalności człowieka; też: większy obszar leśny»
• puszczański
puścićpuszczać
1. «przestać trzymać coś ręką»
2. «sprawić, że coś leci, płynie, porusza się»
3. «pozwolić komuś odejść, wyjść»
4. «pozwolić komuś, czemuś wejść gdzieś»
5. «wypuścić z siebie»
6. «o roślinach: wydać nowe pędy, liście, korzenie»
7. «sprawić, że coś krąży wśród ludzi»
8. «uruchomić jakieś urządzenie»
9. «nadać w telewizji lub w radiu»
10. «przeprowadzić, wybudować coś gdzieś»
11. «połączyć miasto, osiedle, wieś z siecią komunikacyjną, kierując tam jakiś środek lokomocji»
12. «ustąpić pod naciskiem i np. otworzyć się, pęknąć»
13. «stracić intensywność barwy»
14. «o plamach, zabrudzeniach: dać się usunąć»
15. pot. «szybko, lekkomyślnie wydać pieniądze»
16. pot. «opublikować na łamach prasy»
17. daw. «zrzec się czegoś na zasadzie zapisu, zastawu, dzierżawy»
puszczać krew «dawniej: nacinać żyłę w celu spowodowania upływu krwi i obniżenia ciśnienia»
puścić siępuszczać się
1. «przestać trzymać się czegoś»
2. «zacząć szybko iść, biec, jechać w jakimś kierunku»
3. «wyruszyć dokądś»
4. «zacząć płynąć»
5. pogard. «o kobiecie: odbyć stosunek z przypadkowo poznanym mężczyzną»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia