puszczać

Encyklopedia PWN

kompleks leśny na piaszczystej Równinie Goleniowskiej, po wschodniej stronie Zalewu Szczecińskiego w woj. zachodniopomorskim;
Iłżecka, Puszcza, Lasy Starachowickie,
kompleks leśny na Przedgórzu Iłżeckim, na północ od doliny rz. Kamiennej;
kompleksy leśne rozciągające się wzdłuż południowej granicy Polski na obszarze Karpat i Pogórza Karpackiego;
Pilicka, Puszcza, Spalskie, Lasy,
lasy w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego, w środkowej części dorzecza Pilicy.
region w Polsce i Federacji Ros., obejmujący północno-zachodnią część Pojezierza Litew., także nazwa porastającego go kompleksu leśnego, między pojezierzami: Mazurskim na zachodzie a Wschodniosuwalskim na wschodzie oraz Pojezierzem Zachodniosuwalskim i Wzgórzami Szeskimi na południu;
kompleks leśny na Litwie, na południe od Wilna;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia