puszczać

Encyklopedia PWN

kompleks leśny w północno-wschodniej części Niz. Północnomazowieckiej, na Równinie Kurpiowskiej, → Kurpiowska, Puszcza.
kompleks leśny na Pojezierzu Suwalskim i Równinie Augustowskiej, między jez. Wigry na północy a rz. Biebrzą na południu;
kompleks leśny na Równinie Łowicko-Błońskiej, w dorzeczach Suchej, Rawki i Pisi;
Borecka, Puszcza, Lasy Boreckie,
kompleks leśny na Pojezierzu Ełckim, między jez. Mamry a Wzgórzami Szeskimi;
kompleks leśny w Kotlinie Toruńskiej, na południowy wschód od Bydgoszczy;
kompleks leśny na Pojezierzu Południowopomorskim, ciągnący się od jeziora Lubie po ujście Drawy do Noteci, o powierzchni ok. 1000 km2;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia