puszczać

Encyklopedia PWN

kompleks leśny na Białorusi, → Ruska, Puszcza.
niewielki kompleks leśny na Równinie Łowicko-Błońskiej, nad Tuczną (dorzecze Bzury);
kompleks leśny na Wyż. Kielecko-Sandomierskiej, między Pilicą a Wisłą; → Świętokrzyska, Puszcza.
Knyszyńska, Puszcza, Puszcza Knyszyńsko-Białostocka,
kompleks leśny na Wysoczyźnie Białostockiej, w dorzeczu Narwi o pow. ok. 1050 km2, wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej;
Kozienicka, Puszcza, Puszcza Radomsko-Kozienicka,
kompleks leśny położony na Równinie Kozienickiej (w widłach Wisły i Radomki) w woj. mazowieckim;
kompleks leśny na Równinie Kurpiowskiej, → Kurpiowska, Puszcza.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia