puszczać

Encyklopedia PWN

ekol. w pierwotnym znaczeniu miejsce odludne, bez względu na typ roślinności;
Puszcza Jazep, właśc. J. Płaszczynski, ur. 20 V 1902, Koroliszczewiczi (obwód miński), zm. 14 IX 1964,
poeta białoruski;
Kurpiowska, Puszcza, Puszcza Myszyniecka, Puszcza Zielona,
kompleks leśny składający się ze słabo połączonych powierzchni leśnych w północno-wschodniej części Niz. Północnomazowieckiej, na Równinie Kurpiowskiej, w woj. mazowieckim;
Białowieska, Puszcza, białorus. Białawieżskaja puszcza, Bielaviežskaja pušča, ros. Biełowieżskaja puszcza, Belovežskaja pušča,
naturalny kompleks leśny w Polsce w południowo-wschodniej części Niziny Północnopodlaskiej (Równina Bielska) i na Białorusi, w dorzeczu głównie Narwi i Jasiołdy;
kompleks leśny na Nizinie Środkowomazowieckiej, w Kotlinie Warszawskiej, na północny zachód od Warszawy;
Nalibocka, Puszcza, białorus. Nalibackaja puszcza, Nalibackaja pušča, ros. Nalibokskaja puszcza, Nalibokskaja pušča,
kompleks leśny na Białorusi, na pr. brzegu Niemna, w dorzeczu Berezyny;
kompleks leśny w Kotlinie Sandomierskiej, w widłach Wisły i Sanu;
Świętokrzyska, Puszcza, Puszcza Jodłowa,
kompleks leśny na Wyż. Kielecko-Sandomierskiej, między Pilicą a Wisłą;
Biała, Puszcza, Puszcza Biskupia,
kompleks leśny na Niz. Północnomazowieckiej, w widłach Bugu i Narwi, uważany niesłusznie za południową część Puszczy Kurpiowskiej;
Bukowa, Puszcza, Knieja Bukowa,
kompleks leśny na Pobrzeżu Szczecińskim, między jez. Dąbie a jez. Miedwie;
kompleks leśny na Białorusi, → Ruska, Puszcza.
niewielki kompleks leśny na Równinie Łowicko-Błońskiej, nad Tuczną (dorzecze Bzury);
kompleks leśny na Wyż. Kielecko-Sandomierskiej, między Pilicą a Wisłą; → Świętokrzyska, Puszcza.
Knyszyńska, Puszcza, Puszcza Knyszyńsko-Białostocka,
kompleks leśny na Wysoczyźnie Białostockiej, w dorzeczu Narwi o pow. ok. 1050 km2, wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej;
Kozienicka, Puszcza, Puszcza Radomsko-Kozienicka,
kompleks leśny położony na Równinie Kozienickiej (w widłach Wisły i Radomki) w woj. mazowieckim;
kompleks leśny na Równinie Kurpiowskiej, → Kurpiowska, Puszcza.
kompleks leśny w Kotlinie Gorzowskiej w międzyrzeczu Warty i Noteci, → Notecka, Puszcza.
Nidzicka, Puszcza, Lasy Napiwodzkie,
kompleks leśny w południowo-zachodniej części Pojezierza Mazurskiego, między Szczytnem a Nidzicą;

Słownik języka polskiego PWN

puścićpuszczać
1. «przestać trzymać coś ręką»
2. «sprawić, że coś leci, płynie, porusza się»
3. «pozwolić komuś odejść, wyjść»
4. «pozwolić komuś, czemuś wejść gdzieś»
5. «wypuścić z siebie»
6. «o roślinach: wydać nowe pędy, liście, korzenie»
7. «sprawić, że coś krąży wśród ludzi»
8. «uruchomić jakieś urządzenie»
9. «nadać w telewizji lub w radiu»
10. «przeprowadzić, wybudować coś gdzieś»
11. «połączyć miasto, osiedle, wieś z siecią komunikacyjną, kierując tam jakiś środek lokomocji»
12. «ustąpić pod naciskiem i np. otworzyć się, pęknąć»
13. «stracić intensywność barwy»
14. «o plamach, zabrudzeniach: dać się usunąć»
15. pot. «szybko, lekkomyślnie wydać pieniądze»
16. pot. «opublikować na łamach prasy»
17. daw. «zrzec się czegoś na zasadzie zapisu, zastawu, dzierżawy»
puszczać krew «dawniej: nacinać żyłę w celu spowodowania upływu krwi i obniżenia ciśnienia»
puścić siępuszczać się
1. «przestać trzymać się czegoś»
2. «zacząć szybko iść, biec, jechać w jakimś kierunku»
3. «wyruszyć dokądś»
4. «zacząć płynąć»
5. pogard. «o kobiecie: odbyć stosunek z przypadkowo poznanym mężczyzną»
puszcza «las o dużej powierzchni, bez śladów działalności człowieka; też: większy obszar leśny»
• puszczański
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia