punktowany

Encyklopedia PWN

wł. taniec z XVI w., utrzymany w szybkim tempie, z charakterystycznym rytmem punktowanym (rytm), w metrum 3/8 lub 6/8, odznaczający się skocznymi figurami choreotechn.;
technika graficzna wklęsła ryta, także nazwa odbitki wykonanej tą metodą;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia