punktowany

Encyklopedia PWN

muz. sekwencja dźwięków, z których co drugi jest wydłużony;
szt. plast. rodzaj retuszu stosowany w konserwacji dzieł malarskich, w celu uzupełnienia ubytków farby na podłożu autentycznym lub uzupełnionym;
rytm
[gr. rhythmós ‘takt’, ‘rytm’],
muz. jeden z podstawowych elementów dzieła muz., regulujący jego przebieg w czasie;
konkurencja jeździecka 2- i 4-konnych zaprzęgów, złożona z 3 prób: ujeżdżenia, maratonu, konkursu zręczności powożenia
wyroby ze szkła odpowiednio zdobionego, wytwarzane w pojedynczych egzemplarzach lub krótkich seriach, czasem pozbawione funkcji użytkowej;
alla zoppa
[a. dzọppa; wł.],
muz. naśladując kulawego;
cribbage
[krı̣bıdż; ang.] Wymowa,
gra w karty dla 2–4 osób;
curling
[kə̣:rlıŋ; ang.] Wymowa,
zimowa dyscyplina sportu polegająca na przesuwaniu po lodzie dużych granitowych kamieni (do których jest przymocowany uchwyt) o masie 16–20 kg, tak aby zatrzymały się jak najbliżej środka tarczy (o średnicy 3,66 m) malowanej na powierzchni lodu;
gigue
[żig; fr.] Wymowa,
giga,
taniec pochodzący ze Szkocji i Irlandii, występujący w różnych odmianach, najczęściej w metrum 6/8 lub 3/8, w rytmie punktowanym lub w równomiernym ruchu triolowym;
jujitsu, dżu-dżitsu, ju-jitsu, jap. jūjutsu Wymowa,
jeden z najstarszych japońskich systemów walki;
sport. odmiana gry w kręgle;
dyscyplina sportowa polegająca na ślizganiu się na 1 lub 2 nartach po wodzie za holującą motorówką;
wł. taniec z XVI w., utrzymany w szybkim tempie, z charakterystycznym rytmem punktowanym (rytm), w metrum 3/8 lub 6/8, odznaczający się skocznymi figurami choreotechn.;
technika graficzna wklęsła ryta, także nazwa odbitki wykonanej tą metodą;

Słownik języka polskiego PWN

punktować
1. «klasyfikować zawodników, przyznając im punkty»
2. «przedstawiać krótko w punktach elementy czegoś»
3. «podkreślać, wyróżniać coś»
4. «w rzeźbiarstwie: wyznaczać orientacyjne punkty bryły, przenoszone z modelu na blok kamienny albo drewno podczas wykonywania rzeźby»
5. «w malarstwie: uzupełniać zniszczone partie obrazu, powlekając je farbą nakładaną punktowo»
6. «wybijać na przedmiotach metalowych wgłębienia za pomocą punktaka»
punktowane miejsce «pozycja w zawodach, wyścigu itp., za którą przyznaje się punkty»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia