pulsować

Encyklopedia PWN

gwiazdy zmienne, w których zmiany jasności obserwowanej (blasku) są wywołane zmianami rozmiarów (pulsacje radialne) lub/i kształtu gwiazdy (pulsacje nieradialne);
obiekty astronomiczne — kule gazowe o masach porównywalnych z masą Słońca, świecące przez znaczną część życia wskutek zachodzących w nich reakcji termojądrowych.
Betelgeuse
[betelgẹz],
Betelgeza, α Orionis,
druga pod względem jasności gwiazda w gwiazdozbiorze Oriona;
Mira Ceti, Mira, δ Ceti, Cudowna,
gwiazda zmienna pulsująca leżąca w gwiazdozbiorze Wieloryba;
narząd mięśniowy, którego skurcze wywołują krążenie krwi;
Wieloryb, łac. Cetus,
rozległy gwiazdozbiór równikowy;
Alcor, Alkor, 80 Ursae Maioris,
gwiazda pulsująca leżąca w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy;
gwiazdy (zaliczane niekiedy do klasy jasności VII) o bardzo małym promieniu, rzędu 0,01 promienia Słońca, wysyłające od 10 tysięcy do 100 tysięcy razy mniej energii niż Słońce.
gwiazda zmienna pulsująca w gwiazdozbiorze Tarczy.
Deneb, Arided, α Cygni,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Łabędzia;
termin wprowadzony 1968 przez I. Prigogine’a na określenie spontanicznego porządkowania się układów termodynamicznych dalekich od stanu równowagi, w celu odróżnienia od struktur występujących w równowadze termodynamicznej, np. kryształów.
Eddington
[ẹdıŋtən]
Sir Arthur Stanley Wymowa, ur. 28 XII 1882, Kendal, zm. 22 XI 1944, Cambridge,
amerykański astronom i fizyk.
environment
[ınwạıərənmənt; ang., ‘otoczenie’] Wymowa,
szt. plast. termin określający rodzaj dzieła i jednocześnie sposób działania artystycznego, polegającego na zaaranżowaniu przestrzeni w taki sposób, by widz, znajdując się wewnątrz aranżacji, był poddany zintegrowanemu działaniu bodźców plastycznych;
gwiazdy zmieniające jasność obserwowaną (blask) w czasie krótkim w porównaniu z czasem ich zmian ewolucyjnych;
kimograf
[gr. kýma ‘fala’, gráphō ‘piszę’],
przyrząd rejestrujący (metodą mech. lub fot.) w postaci wykresu — kimogramu — różnego typu czynności ruchowe narządów (np. skurcze mięśni, serca, pulsowanie tętnic);
Leavitt
[lẹwıt]
Henriette Swan, ur. 4 VII 1868, Lancaster (stan Massachusetts), zm. 12 XII 1921, Cambridge (tamże),
astronom amerykański;
limfatyczny układ, układ chłonny,
część układu naczyniowego kręgowców (krążenia układ);
leczenie pulsującym polem magnetycznym;
Mimosa, β Crucis, Becrux,
astr. druga pod względem jasności gwiazda w gwiazdozbiorze Krzyża Południa;

Słownik języka polskiego PWN

pulsować
1. «o sercu, tętnicach: kurczyć się i rozkurczać; o krwi: krążyć w naczyniach krwionośnych, powodując wyczuwalne tętno»
2. «o gwiazdach: zmieniać okresowo rozmiary i jasność»
3. «o zjawiskach fizycznych: zmieniać okresowo siłę, napięcie, prędkość itp.»
4. «o jakimś miejscu: być pełnym ruchu i gwaru»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia