puli

Encyklopedia PWN

węg. rasa niewielkich psów pasterskich;
m. w zachodniej Chorwacji, nad M. Adriatyckim, w południowo-zachodniej części płw. Istria, na wąskim cyplu wysuniętym w morze.
genet. suma alleli wszystkich genów zawartych w genotypach osobników tworzących jedną populację mendlowską, czyli taką, której osobniki swobodnie i losowo krzyżują się między sobą, zapewniając swobodny przepływ genów w populacji;
Pul-i Alam, Pulıalam,
m. we wschodnim Afganistanie, nad rzeką Logar (dopływ Kabulu);
Pul-i Chumri, Pulıxumri,
m. w północno-wschodnim Afganistanie, na północnych stokach Hindukuszu, nad rzeką Kunduz;
związki organiczne powszechnie występujące w organizmach żywych, zawierające w cząsteczce co najmniej jedną grupę karboksylową (–COOH) i co najmniej jedną grupę aminową (–NH 2).
różnorodność biologiczna, bioróżnorodność,
zróżnicowanie żywej przyrody na wszystkich poziomach jej organizacji (materiału genetycznego, populacji i gatunków, oraz ekosystemów);
Kunduz, Daryā Kundūz,
rz. w północnym Afganistanie,
allele
[gr.],
genet. różne formy tego samego genu, zajmujące taką samą pozycję (loci) w danym chromosomie;
DHCP, ang. Dynamic Host Configuration Protocol,
inform. (ang. Dynamic Host Configuration Protocol),
proces przyrodniczy prowadzący na przestrzeni wielu pokoleń do kierunkowych zmian na najróżniejszych poziomach organizacji świata ożywionego od zmian budowy, sposobu funkcjonowania i zachowania się organizmów w kolejnych ich pokoleniach, poprzez zmiany kategorii ekologicznej grup organizmów i ich znaczenia w ekosystemach, aż po zmiany struktury ekologicznej i biogeograficznej życia na Ziemi.
przeglądy filmów organizowane najczęściej na zasadzie dorocznych konkursów.
lipidy złożone z glicerolu lub sfingozyny oraz kwasów tłuszczowych, kwasu fosforowego i grupy funkcyjnej nadającej im charakterystyczne właściwości;
introdukcja
[łac. introducio ‘wprowadzenie’],
roln. celowe wprowadzenie przez człowieka na teren uprawy chronionej organizmów pożytecznych, stanowiących czynnik biologiczny ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami;
Joyce
[dżoıs]
James Augustine Aloysius Wymowa, ur. 2 II 1882, Dublin, zm. 13 I 1941, Zurych,
pisarz irlandzki, tworzący w języku angielskim, jeden z najwybitniejszych twórców nowoczesnej prozy.
genet. mutacja prowadząca do śmierci niosącego ją organizmu;
mikroewolucja
[gr.-łac.],
biol. obserwowane wewnątrz populacji i gat. zjawiska ewolucji organizmów, które zwykle prowadzą do ich przystosowania do środowiska, a czasami do powstania nowych odmian i podgat. lub gatunków;
grupa ras psów pasterskich i obrończych o różnym pochodzeniu, wyhodowanych do pędzenia i pilnowania stad zwierząt (gł. owiec) oraz strzeżenia dobytku człowieka;
populacja
[łac. populatio ‘ludność’],
biol., ekol. grupa osobników jednego gatunku na określonym terenie, krzyżujących się między sobą (a zatem mających wspólną pulę genową), lecz z reguły izolowanych od innych populacji tego samego gatunku;

Słownik języka polskiego PWN

puli «pies średniej wielkości, o długiej, obfitej sierści, czarnej lub szarej, używany do pilnowania owiec»
pula
1. «ilość czegoś, np. surowców, materiałów, artykułów lub pieniędzy, będąca do czyjejś dyspozycji»
2. «stawka w grze; w grach hazardowych: wszystkie stawki złożone do banku przez graczy»
3. «partia w niektórych grach w karty albo tura w grze w bilard lub w kręgle»
pool [wym. pul], pul I «porozumienie przedsiębiorstw zawierane w celu realizowania konkretnych przedsięwzięć»
pul I zob. pool.
pul II «drobna moneta afgańska»
pula finałowa «zawodnicy, którzy zakwalifikowali się do finału»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia