publiczna

Encyklopedia PWN

gwarantowane przez konstytucję i ustawodawstwo zobowiązanie władzy państw. do nieingerowania w określone sfery życia osobistego i publicznego obywateli.
prawo swobody w decydowaniu o wyborze wyznawanej religii i publicznego manifestowania przekonań religijnych, zagwarantowane obywatelom danego państwa w konstytucji.
Wołkow Fiodor G., ur. 20 II 1729, Kostroma, zm. 15 IV 1763, Moskwa,
ros. aktor i działacz teatralny;
m. wojewódzkie (woj. dolnośląskie), pow. grodzki, na równinach Wrocławskiej i Oleśnickiej, nad Odrą i jej dopływami: Oławą, Ślęzą, Bystrzycą i Widawą; siedziba pow. wrocławskiego.
Wróblewski Władysław, ur. 21 III 1875, Kraków, zm. 19 VIII 1951, Łódź,
dyplomata, prawnik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia