pułku

Encyklopedia PWN

w średniow. Polsce i in. krajach słow. samodzielny oddział (ok. 1000 osób), składający się z kilku lub kilkunastu chorągwi pod dowództwem wojewody;
potoczna nazwa Zapasowego Pułku Strzelców Pol. w armii ros. 1917, → Biełgorodzki Pułk.
jednostki sformowane wiosną i latem 1944 przez białostocki okręg AK z oddziałów partyzanckich;
potoczna nazwa Zapasowego Pułku Strzelców Pol. w armii ros.;
potoczna nazwa Zapasowego Pułku Strzelców Pol. w armii ros., → Biełgorodzki Pułk.
pol. formacja wojsk. walcząca 1917 po stronie bolszewików, → Biełgorodzki Pułk.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia