pszczela

Encyklopedia PWN

jedyna w pszczelej rodzinie samica o całkowicie rozwiniętych narządach rozrodczych, zdolna do rozrodu;
rodzina pszczela, rój pszczeli, gromada pszczela,
zorganizowane zbiorowisko osobników pszczoły miodnej, składające się z 1 matki, do kilkudziesięciu tys. pszczół robotnic (robotnica pszczela) i sezonowo do 2–3 tys. trutni, znajdujących się w 1 pomieszczeniu ulowym i tworzących uporządkowaną całość;
samicza postać pszczoły o uwstecznionych narządach rozrodczych (w specjalnych warunkach zdolna do składania jaj niezapłodnionych), wyposażona w gruczoły woskowe, gruczoły gardzielowe wytwarzające mleczko pszczele, narządy do zbierania i przenoszenia pyłku kwiatowego;
wszolinka pszczela, pszczela wesz, Braula coeca,
bezskrzydła muchówka z rodziny wszolinek (Braulidae);
zool. → wszolinki (wszolinka pszczela).

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia