psychologii

Encyklopedia PWN

psychologia fenomenologiczna badająca różne odmiany intencjonalności.
psychologia
[gr. psychḗ ‘dusza’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
współcześnie, w najszerszym rozumieniu — nauka zajmująca się ludzkimi czynnościami lub zachowaniami, które składają się zarówno z subiektywnych procesów umysłowych, jak i z zewnętrznych, obiektywnych i fizycznych reakcji;
kierunek psychologii.
psychologia pracy, psychologia przemysłowa,
dział psychologii stosowanej zajmujący się praktycznym zastosowaniem wiedzy psychol. we wszystkich dziedzinach pracy (przemyśle, handlu, komunikacji i in.);
psychologia postaci, niem. Gestaltpsychologie, ang. Gestalt psychology,
kierunek psychologii o charakterze holistycznym, traktujący psychikę jako niepodzielną całość;
psychol. dział psychologii zajmujący się związkami między procesami psychicznymi zachodzącymi w umyśle jednostki a jej zachowaniami ekonomicznymi.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia