pstra

Encyklopedia PWN

Pstra, Pustynia, Painted Desert,
obszar półpustynny w USA, w północno-wschodniej części stanu Arizona, na Wyż. Kolorado, na wschód od rz. Małe Kolorado;
geol. kompleks pochodzących z wczesnego triasu osadów lądowych (piaskowce, mułowce, iły), zwykle czerwonych, występujący na znacznych obszarach północnej i środkowej Europy.
cieciorka, Coronilla,
rodzaj z rodziny bobowatych (motylkowatych);
dwa gatunki roślinożernych ryb: t. biała, Hypophthalmichthys molitrix, i t. pstra, Aristichthys nobilis, z rodziny karpiowatych;
trias
[gr.],
najstarszy okres (jednostka geochronologiczna) ery mezozoicznej, trwający od ok. 250 do ok. 203 mln lat temu; także system (jednostka chronostratygraficzna), obejmujący powstałe w tym czasie skały.
rodzime rasy świń uzyskane 1962 przez S. Alexandrowicza w Złotnikach k. Poznania (przez S. Alexandrowicza), w wyniku ulepszania mieszańców prymitywnej świni długouchej z wielką białą ang.;
Alexandrowicz Stefan, ur. 20 III 1904, Pośpieszka (pow. Wilno), zm. 26 XI 1995, Poznań,
zootechnik;
obszar objęty ochroną 1934 (pow. ok. 1000 ha), 1954 zatwierdzony jako Babiogórski Park Narodowy o pow. 1734 ha, 1997 powiększony do 3392 ha (3232 ha zajmują lasy, 1125 ha jest pod ścisłą ochroną, 2008);
minerał, siarczek miedzi i żelaza Cu5FeS4;
brodacze, Capitonidae,
rodzina ptaków z rzędu dzięciołowych;
brodźce, Tringinae,
podrodzina ptaków z rodziny bekasowatych;
chalkopiryt
[gr. chalkós ‘miedź’, pyrítēs ‘krzemień’],
piryt miedziowy,
minerał, siarczek miedzi i żelaza CuFeS2;
chloroza
[gr. chlōrós ‘zielonawy’],
patologiczna zmiana barwy rośliny na bladozieloną, żółtawą lub prawie białą;
minerał, arsenek miedzi Cu3As;
drozdowate, Turdidae,
rodzina ptaków z rzędu wróblowych;
flanela
[fr. < ang.],
lekka, miękka tkanina o splocie płóciennym lub skośnym (tkackie sploty);
gęś hawajska (Branta sandvicensis),
gat. gęsi;
godecja, klarkia, marszawa, Godetia, Clarkia,
rodzaj z rodziny wiesiołkowatych (Oenotheraceae);

Słownik języka polskiego PWN

pstry «odznaczający się rozmaitością barw»
• pstro
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia