przystawka

Encyklopedia PWN

potrawa lub dekoracyjna kanapka podawana przed daniem gł. jako przekąska.
inform. przystawka do telewizora produkcji firmy Microsoft, umożliwiająca korzystanie z zasobów sieci WWW za pośrednictwem odbiornika telewizyjnego.
techn. urządzenie elektroniczne umożliwiające wyznaczenie określonej charakterystyki (lub kilku charakterystyk jednocześnie, tj. tzw. rodziny charakterystyk) badanego elementu (np. charakterystyki statycznej tranzystora, diody itp.) i jej obserwację na ekranie urządzenia.
nowa metoda transmisji kilku programów za pośrednictwem jednego transpondera satelitarnego lub jednego kanału w systemie naziemnej emisji.
garmażeria, garmażernia
[fr.],
zakład lub dział restauracyjny produkujący i sprzedający półprodukty spoż. lub gotowe potrawy;
hydraulika
[gr. hýdōr ‘woda’, aulós ‘przewód’, ‘rura’],
półempiryczna nauka badająca prawa stanu równowagi i ruchu cieczy.
urządzenie elektroniczne przeznaczone do odbioru sygnałów telewizyjnych (emitowanych przez telewizyjne stacje nadawcze za pomocą anten nadawczych lub przesyłanych przewodowo w telewizyjnych sieciach przewodowych; telewizja) oraz do przetwarzania ich na obraz, odtwarzany na ekranie kineskopu lub ekranie LCD czy PDP, i na towarzyszący mu dźwięk, odtwarzany za pomocą głośnika (zespołu głośników) bądź słuchawek.
poczta elektroniczna, e-mail Wymowa, ang. electronic mail Wymowa,
inform. technika przesyłania wiadomości w postaci elektronicznej, zwykle z wykorzystaniem sieci komputerowej;
praktykable
[niem. Praktikabel < fr. praticable],
przystawki,
teatr drewniane elementy konstrukcyjne (niewidoczne dla publiczności) wspomagające dekoracje;
inform. zestaw sprzętu i oprogramowania pozwalający przekazywać informacje między komputerami (zwanymi węzłami sieci komputerowej).
Urbaniak Michał, ur. 22 I 1943, Warszawa,
skrzypek, saksofonista i kompozytor jazzowy;

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

przystawka
1. «element dostawiany, dobudowywany do czegoś»
2. «potrawa podawana przed głównym daniem»
3. «urządzenie dołączane do innego urządzenia i współpracujące z nim»
4. «podpora wzmacniająca od dołu słup drewniany linii elektrycznej, telefonicznej»
przystawka powiększająca «urządzenie umożliwiające wykonanie powiększenia za pomocą normalnego aparatu do zdjęć»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia