przychodowa

Encyklopedia PWN

asygnata
[łac. assignare ‘przydzielać’, ‘wyznaczać’],
ekon. dokument będący dowodem przeprowadzenia operacji gotówkowej przez kasę;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia