przybyszowe

Encyklopedia PWN

geogr. obszar lądu w strefie klimatu suchego, pozbawiony roślinności lub z niską roślinnością rozproszoną, pokrywającą mniej niż 10% powierzchni.
rozłogi, stolony,
bot. modyfikacja długopędów służąca rozmnażaniu wegetatywnemu;
wiechlinowate (trawy), Poaceae (Gramineae),
rodzina z klasy jednoliściennych obejmująca 850 rodzajów i ok. 11 tys. gat., skupionych w 2 podrodzinach, występujących na lądach całej kuli ziemskiej, w różnych typach siedlisk.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia