przybyszowe

Encyklopedia PWN

bot. typ korzeni przybyszowych (korzeń);
obsypywanie, obredlanie,
czynność agrotechn. polegająca na obrzucaniu ziemią dolnych części łodyg roślin uprawnych (np. ziemniaka, kukurydzy, tytoniu, rzepaku, słonecznika), uprawianych w szerokich rzędach;
odrosty, odrośla,
bot. pędy roślin drzewiastych wyrastające z pąków śpiących lub przybyszowych, gł. w dolnej części pnia lub na grubszych korzeniach;
organogeneza
[gr. órganon ‘narząd’, génesis ‘powstawanie’],
biol.:
paprociowe, Pterophyta,
gromada zarodnikowych roślin naczyniowych;
psammofity
[gr.],
rośliny siedlisk piaszczystych, głównie wydm nadmorskich (np. piaskownica, wydmuchrzyca) i śródlądowych (np. szczotlicha);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia