przybyszowe

Encyklopedia PWN

jednoliścienne, Liliopsida, Monocotyledoneae,
tradycyjna klasa roślin okrytozalążkowych;
ścięte proste pędy niektórych gat. drzew liściastych, np. wierzb, topoli, dł. 2–5 m, grub. 3–5 cm, które po posadzeniu wytwarzają korzenie przybyszowe i gałęzie z pączków śpiących;
pędy wytworzone przez genotypowo niejednorodne wierzchołki;
trwałe rośliny lądowe o wieloletnich łodygach, których wytrzymałość mech. (z wyjątkiem ich wczesnej fazy rozwojowej) jest uwarunkowana występowaniem zdrewniałej tkanki;
wyodrębnianie się tkanek w organach roślin, polegające na różnicowaniu się komórek, oznaczające zarówno czasowy proces prowadzący do specjalizacji komórki (cytodyferencjacja), jak i przestrzenno-czasowy proces tworzenia wzoru (niejednorodności) w początkowo jednorodnym zbiorze;
kaulifloria
[łac.],
bot. sposób kwitnienia na starszych łodygach drzewa lub krzewu, charakterystyczny dla wielu roślin dolnego piętra lasów równikowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia