przybrzeżną

Encyklopedia PWN

jezioro przybrzeżne, jeioro przymorskie,
jezioro powstałe wskutek oddzielenia od morza niewielkich zatok, limanów, lagun i zalewów przez wały brzegowe, wydmy lub osady rzeczne;
hydrol. wyodrębniona część oceanu, zwykle przylegająca do kontynentu, oddzielona od otwartych wód oceanicznych łańcuchami wysp, półwyspami lub podwodnymi progami, utrudniającymi wymianę wód głębinowych;
Guangdong Wymowa, Kuangtung,
prow. w południowych Chinach, nad M. Południowochińskim;
Hongkong, ang. Hong Kong Wymowa, chiń. Xianggang Wymowa, Specjalny Region Autonomiczny Hongkong, chiń. Xianggang Tebie Xingzhengqu, ang. Hong Kong Special Administrative Region,
terytorium miejskie w Chinach, na południowo-wschodnim wybrzeżu, nad M. Południowochińskim, między wschodnią częścią estuarium Rz. Perłowej a zat. Dapeng;
jezioro przybrzeżne na Wybrzeżu Słowińskim, w woj. zachodniopomor., na wys. 0,1 m;
hydrol. naturalny zbiornik śródlądowy, stanowiący wypełnione wodą zagłębienie terenu (misa lub czasza jeziorna), o brzegach ukształtowanych pod wpływem falowania i prądów wodnych, charakteryzujący się powolną wymianą wody.
hydrol. postępowy ruch mas wodnych w morzach i oceanach, przenoszący znaczne ilości wody na duże odległości w określonym czasie.
jezioro przybrzeżne na Wybrzeżu Trzebiatowskim, w woj. zachodniopomor., ok. 2 km na zachód od Dźwirzyna, na wys. 0,1 m;
działalność człowieka na wodzie uprawiana przy użyciu statków wodnych, z wykorzystaniem przeznaczonej do tego infrastruktury (porty, kanały);
Bałtyckie, Morze, Bałtyk, duń. Østersøen, est. Läänemeri, fiń. Itämeri, lit. Baltijos jūra, łot. Baltijas jūŗa, niem. Ostsee, ros. Bałtịjskoje mọrie, szwedz. Ostersjön, ang. Baltic Sea,
śródlądowe, półzamknięte morze epikontynentalne Oceanu Atlantyckiego, leżące w Europie Północnej między Półwyspem Skandynawskim a środkową i wschodnią częścią lądu europejskiego.
binduga
[niem.],
leśn. teren na brzegu wód spławnych wraz z przybrzeżną powierzchnią wody;
jezioro przybrzeżne na Wybrzeżu Słowińskim, w woj. zachodniopomor., na wys. 0,1 m;
Dalmacja, Dalmacija,
kraina historyczna w Chorwacji obejmująca pas pobrzeża M. Adriatyckiego z przybrzeżnymi wyspami, na dł. ok. 400 km od gór Welebit do Zat. Kotorskiej;
drętwowate, Torpedinidae,
rodzina ryb mor. z rzędu płaszczkokształtnych;
jezioro przybrzeżne na Wybrzeżu Słowińskim, w dorzeczu Łupawy, w woj. pomor., w Słowińskim Parku Nar., na wys. 0,3 m;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

przybrzeżny «położony w pobliżu brzegu morza, rzeki, jeziora lub typowy dla takich terenów»
wody terytorialne, przybrzeżne «pas morza określonej szerokości, przyległy do wybrzeży jakiegoś państwa i stanowiący część jego obszaru»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia