przewodu ślimakowego

Encyklopedia PWN

złożony narząd zmysłu słuchu i zmysłu równowagi występujący u kręgowców.
Cortiego narząd
[n. kortiego],
narząd spiralny,
anat. receptor słuchu ssaków, część błędnika błoniastego (błędnik) przekształcająca drgania mech. w impulsy bioelektryczne;
anat. część ucha wewn. ssaków;
prasa
[łac. presso ‘tłoczę’],
techn. maszyna technol. do prasowania, czyli wywierania statycznego nacisku (bez uderzeń) na obrabiany przedmiot, prasowany materiał, montowane części itp.
błędnik, labirynt,
anat. część ucha wewn. kręgowców, narząd słuchu i równowagi;
anat. ściana oddzielająca przewód ślimakowy od bębenkowego w ślimaku (ucho wewnętrzne);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia