przewodniki elektryczne

Encyklopedia PWN

generator magnetohydrodynamiczny, generator MHD, generator magnetogazodynamiczny,
fiz. urządzenie do przetwarzania energii wewn. zjonizowanego gazu w energię elektryczną;
glin, Al, aluminium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 13;
Helmholtz
[hẹlmholc]
Hermann Ludwig Ferdinand von Wymowa, ur. 31 VIII 1821, Poczdam, zm. 8 IX 1894, Charlottenburg (obecnie w granicach Berlina),
fizyk, fizjolog i filozof niemiecki, z wykształcenia lekarz.
reguła mnemotechn. określająca kierunek i zwrot siły (siła elektrodynamiczna), z jaką pole magnet. działa na przewodnik, przez który płynie prąd elektryczny;
miedź, Cu, cuprum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 29;
właściwość niektórych ciał stałych zwanych nadprzewodnikami, polegająca m.in. na zaniku oporu elektrycznego po oziębieniu ich do temperatury T, niższej od temperatury krytycznej Tc.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia