przesyłowy

Encyklopedia PWN

modulacja
[łac.],
telekom. proces fiz. polegający na oddziaływaniu pewnego przebiegu wielkości fiz., zw. sygnałem modulującym, na inny przebieg (modulowany), zw. też falą nośną, w wyniku czego uzyskuje się przebieg zw. sygnałem zmodulowanym.
dział nauki i techniki zajmujący się wytwarzaniem, przesyłaniem, wzmacnianiem i przetwarzaniem mikrofal.
elektroenergetyczna sieć, sieć elektryczna,
zbiór urządzeń powiązanych funkcjonalnie i połączonych elektrycznie, przeznaczonych do przesyłania, przetwarzania i rozdzielania na określonym terytorium wytworzonej w elektrowniach energii elektr. oraz do zasilania nią odbiorców
jednoosobowa spółka Skarbu Państwa,
telekom. zakłócenie sygnału polegające na przenikaniu do jego drogi przesyłowej niepożądanej energii z dróg przesyłowych innych sygnałów;
telekomunikacyjne zakłócenia, zakłócenia sygnału,
niepożądane przebiegi występujące razem z sygnałem (przebiegiem użytecznym) i pochodzące ze źródeł innych niż sygnał.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia