przestrzennymi

Encyklopedia PWN

Zipser Tadeusz, ur. 5 IX 1930, Lwów,
architekt i urbanista;
Złoty Dom, Domus Aurea,
rezydencja cesarza Nerona;
zoogeografia
[gr. zṓon ‘zwierzę’, geōgraphía ‘opis Ziemi’],
nauka, której celem jest zarejestrowanie i wyjaśnienie przestrzennego zróżnicowania świata zwierzęcego;
Zwartnoc, Zwart’nots’, Zvartnots,
ruiny kościoła w pobliżu m. Wagharszapat w Armenii, uznawane za najznakomitsze dzieło architektury armeńskiej VII w.;
związki alifatyczne, organiczne związki acykliczne, związki łańcuchowe,
węglowodory i ich pochodne o cząsteczkach, w których atomy węgla są połączone ze sobą w otwarte proste (liniowe) lub rozgałęzione łańcuchy.
związki inkluzyjne, związki włączeniowe,
międzycząsteczkowe połączenia chem. 2 lub więcej składników, powstające w wyniku zamknięcia cząsteczek (atomów, jonów) jednego składnika — zw. gościem — w lukach cząsteczkowych tzw. receptorów molekularnych lub w pustych przestrzeniach sieci krystalicznej drugiego składnika — zw. gospodarzem.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia