przestrzennymi

Encyklopedia PWN

miasto w województwie kujawsko-pomor., pow. grodzki, na styku kotlin Płockiej i Toruńskiej oraz Pojezierza Dobrzyńskiego, nad Wisłą i jej lewym dopływem Zgłowiączką, poniżej zapory tworzącej Jez. Włocławskie; siedziba pow. włocławskiego.
włókna otrzymywane z org. polimerów syntetycznych lub naturalnych oraz substancji nieorg.;
połączenia wodoru z innymi pierwiastkami chem., o ogólnym wzorze YnHm (Y — atom dowolnego pierwiastka);
związki chemiczne o wzorze ogólnym MxWO3, gdzie M — pierwiastek chemiczny o małej elektroujemności, którego atomy znajdują się w sieci przestrzennej tritlenku wolframu WO3;
Wróbel Andrzej, ur. 8 III 1928, Starogard (ob. Starogard Gdański), zm. 5 X 1999, Warszawa,
geograf ekonomista;
krótkotrwałe wyładowania elektryczne zachodzące w atmosferze ziemskiej oraz w atmosferach innych planet;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia