przestępną

Encyklopedia PWN

mat. każda liczba nie będąca liczbą algebraiczną, tj. taka, która nie jest pierwiastkiem żadnego wielomianu o współczynnikach całkowitych;
mat. równanie postaci f(x) = g(x), gdzie co najmniej jedna z funkcji f, g jest przestępna;
mat. funkcja nie będąca funkcją algebraiczną;
kalendarz słoneczny, wprowadzony 1582 przez papieża Grzegorza XIII
astr. jednostka rachuby czasu.
e, liczba Nepera,
mat. liczba będąca granicą ciągu liczbowego ; e =  = = 2,71828182845904523...;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia