przerzutowe

Encyklopedia PWN

biol. jedna z form konfliktowego zachowania się, zachowanie się nieadekwatne do behawioralnego kontekstu danego instynktu, jak np. grzebanie i dziobanie nieistniejących ziaren przez walczące koguty, także zachowania pochodzące z repertuaru pielęgnacji ciała (drapanie się, poprawianie włosów w zakłopotaniu);
kanał doprowadzający wodę z terenów o jej nadmiarze, na tereny gdzie występuje jej niedobór;
most przerzutowy, zwałowarka mostowa,
samojezdna konstrukcja mostowa, sprzężona zwykle z dwoma koparkami, przeznaczona do transportowania w kopalniach nadkładu (ponad wyrobiskiem) na miejsce zwałowania.
instynkt
[łac. instinctus ‘podnieta’, ‘popęd’],
biol. uwarunkowana genetycznie dziedziczna zdolność zwierząt i ludzi do wykonywania łańcucha różnych rodzajów zachowania się, napędzanych przez popędy i sterowanych przez odpowiednie bodźce zewnętrzne, prowadzących do skutków koniecznych dla życia osobnika lub utrzymania gatunku.
kanał, kanał wodny,
sztuczny ciek wodny wykonany w wykopie, przekopie lub nasypie z odpowiednio umocnionymi brzegami;
frustracja
[łac. frustratio ‘zawód’, ‘udaremnienie’ < frustra ‘na próżno’],
biol. w etologii u zwierzęcia przeżycie przykrej emocji wynikłej z niezrealizowania zdarzenia;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia