przeróbka

Encyklopedia PWN

procesy technol., którym poddaje się ropę naftową w celu otrzymania różnych frakcji węglowodorowych (gazowych, ciekłych i stałych), będących — bezpośrednio lub po uszlachetnieniu — gotowymi produktami handlowymi;
ciekła, oleista lub mazista mieszanina związków chemicznych otrzymywana podczas ogrzewania paliw stałych bez dostępu powietrza.
stopy lekkie (gęstość 2,55–2,80 g/cm3), których gł. składnikiem jest aluminium.
stop miedzi (gęstość 7,5–9,2 g/cm3), w którym gł. dodatkiem stopowym w ilości powyżej 2% jest cyna (Sn) albo aluminium (Al), krzem (Si), beryl (Be), ołów (Pb) lub mangan (Mn), stąd nazwy: b. cynowe, b. aluminiowe (zw. dawniej brązalami), b. krzemowe itd.;
karbochemia
[łac.-gr.],
całokształt wiedzy o właściwościach, przeróbce i produktach tej przeróbki węgli kopalnych (kamiennych, brunatnych) i torfów;
petrochemia
[gr.],
technologia chem. przeróbki ropy naftowej i gazu ziemnego,
naturalna, ciekła mieszanina węglowodorów parafinowych (alkany), naftenowych (cykloalkany) i aromatycznych (związki aromatyczne).
Shakespeare
[szẹıkspıər],
Szekspir, William Wymowa, ur. 23(?) IV 1564 (tradycyjna data na podstawie zapisu w księgach parafialnych o chrzcie 26 IV), Stratford-upon-Avon (hrab. Warwick), zm. 23 IV 1616, tamże,
angielski dramatopisarz, poeta i aktor, uważany za największego dramatopisarza świata.
Bach Johann Sebastian Wymowa, ur. 21 III 1685, Eisenach, zm. 28 VII 1750, Lipsk,
niemiecki kompozytor i organista, przedstawiciel późnego baroku, jeden z największych twórców w historii muzyki.
Cibber
[sı̣bər],
rodzina ang. aktorów, dramatopisarzy i impresariów teatr. XVII–XVIII w.
Czeczott Henryk, ur. 18 VI 1875, Petersburg, zm. 6 IX 1928, Freiberg (Saksonia),
mąż Hanny Czeczottowej, inżynier, specjalista w dziedzinie górnictwa;
Dominik Walenty, ur. 2 II 1891, Dobczyce (Krakowskie), zm. 14 I 1944, Warszawa,
chemik;
gałąź przemysłu obejmująca otrzymywanie metali z: rud i koncentratów, metalonośnych półproduktów z procesów metalurgicznych (pyły, szlamy z procesów elektrolizy i elektrorafinacji metali, głównie cynku i miedzi, oraz żużle), złomu (m.in. akumulatorowego), a także recykling oraz przeróbkę plastyczną odlanych do form metali (odlewanie) w zakładach przeróbki plastycznej (walcowniach, kuźniach, ciągarniach, prasowniach, tłoczniach) na półwyroby i wyroby gotowe, znajdujące zastosowanie w gospodarce, a zwłaszcza w przemyśle maszynowym, budownictwie i transporcie.
substancja pochodzenia nieorganicznego lub organicznego, powstała w wyniku procesów zachodzących w skorupie ziemskiej, tworząca złoże;
stopy miedzi, w których gł. dodatkiem stopowym (powyżej 2%) jest cynk.
platyna, Pt, platinum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 78;
przekład literacki, tłumaczenie, translacja:
Roga Błażej, ur. 12 I 1895, Bystrowice (pow. jarosławski), zm. 3 IX 1977, Katowice,
chemik technolog;
mieszanina węglowodorów (o stosunku atomowym wodoru do węgla ok. 1,25) wydzielona z półproduktów uwodornienia węgla, frakcja o temperaturze wrzenia poniżej 350°C;

Słownik języka polskiego PWN

przeróbka
1. pot. «powtórne opracowanie czegoś, przerobienie, przerabianie czegoś poprzez wprowadzenie pewnych zmian mających daną rzecz ulepszyć, dostosować do określonych potrzeb»
2. pot. «przekształcenie jednej rzeczy na inną»
3. pot. «rzecz przerobiona, powtórnie opracowana ze zmienioną formą»
4. «przetworzenie surowca lub półproduktu na produkt»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia