przepływ

Encyklopedia PWN

przepływ, natężenie przepływu,
hydrol. objętość wody przepływająca w jednostce czasu przez określony przekrój poprzeczny cieku;
ruch płynu (cieczy, gazu) w wyniku działania sił masowych, ciśnieniowych i sił lepkości (ciśnienie, naprężenia styczne).
przepływ turbulentny, przepływ burzliwy, przepływ niestacjonarny,
przepływ płynu, w którym parametry przepływu (prędkość, ciśnienie, gęstość i in.) w poszczególnych punktach przepływu zmieniają się w sposób chaotyczny;
przepływ hiperdźwiękowy, przepływ hipersoniczny,
przepływ naddźwiękowy, w którym prędkość gazu co najmniej kilkakrotnie przekracza prędkość dźwięku (Ma  > 45).
przepływ laminarny, przepływ uwarstwiony,
uporządkowany przepływ płynu lepkiego, w którym elementy płynu poruszają się po torach równoległych;
przepływ masowy, przepływ objętościowy,
fizjol. przepływ wody w drewnie lub substancji rozpuszczonych (asymilatów) wraz z wodą w łyku z miejsca o wyższym ciśnieniu do miejsca o niższym ciśnieniu hydrostatycznym (pod wpływem gradientu ciśnienia działającego na układ);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia