przepływ poddźwiękowy

Encyklopedia PWN

przepływ gazu z prędkością mniejszą od prędkości rozchodzenia się w nim dźwięku (Ma < 1).
ruch płynu (cieczy, gazu) w wyniku działania sił masowych, ciśnieniowych i sił lepkości (ciśnienie, naprężenia styczne).
dynamika gazów, gazodynamika,
dział mechaniki płynów zajmujący się przepływami gazu z dużymi prędkościami;
dyfuzor
[łac. diffusor ‘ten, kto rozlewa’],
odpowiednio ukształtowany przewód (kanał), w którym wskutek zmiany przekroju poprzecznego wzrasta ciśnienie płynu kosztem spadku energii kinetycznej (prędkości przepływu; Bernoulliego równanie);
niezmiennik podobieństwa fizycznego zjawisk zachodzących w przepływie płynu ściśliwego;
dysza
[niem.],
krótki przewód (kanał) o zmieniającym się w sposób ciągły przekroju poprzecznym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia