przepływ burzliwy

Encyklopedia PWN

ruch płynu (cieczy, gazu) w wyniku działania sił masowych, ciśnieniowych i sił lepkości (ciśnienie, naprężenia styczne).
przepływ turbulentny, przepływ burzliwy, przepływ niestacjonarny,
przepływ płynu, w którym parametry przepływu (prędkość, ciśnienie, gęstość i in.) w poszczególnych punktach przepływu zmieniają się w sposób chaotyczny;
Reynolds
[renldz]
Osborne, ur. 23 VIII 1842, Belfast, zm. 21 II 1912, Watchet (Anglia),
brytyjski fizyk i inżynier;
atraktor
[łac. attrahere ‘przyciągać’],
mat. punkt lub zbiór, który w trakcie pewnego procesu „przyciąga” punkty leżące w jego otoczeniu;
Prandtl
[prantl]
Ludwig Wymowa, ur. 4 II 1875, Freising, zm. 15 VIII 1953, Getynga,
fizyk niemiecki;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia