przemiennym

Encyklopedia PWN

uprawy jednogatunkowe traw (gł. życice i kupkówka pospolita) lub mieszanek pastewnych (trawy i rośliny motylkowate, zwłaszcza koniczyna, lucerna), wprowadzone na pewien okres do polowych płodozmianów roślin uprawnych;
mat. szereg liczbowy, w którym każde 2 sąsiadujące ze sobą wyrazy mają przeciwne znaki.
Tesla Nikola, ur. 9 VII 1856, Smiljan (prow. Lika, Chorwacja), zm. 7 I 1943, Nowy Jork,
amerykański elektrotechnik i wynalazca, pochodzenia chorwackiego.
maszyna elektryczna przetwarzająca energię elektr. w energię mech. ruchu obrotowego (s.e. wirujący) lub, rzadziej, postępowego (silnik liniowy);
dioda
[gr.],
przyrząd elektronowy o 2 elektrodach (anoda i katoda) odznaczający się nieliniową i niesymetryczną charakterystyką prądowo-napięciową;
zespół urządzeń do przewodowego przenoszenia energii elektr. na odległość (niekiedy znaczną) przy użyciu prądu przemiennego, najczęściej o częst. 50 Hz (linia prądu przemiennego) lub stałego albo wyprostowanego (linia prądu stałego).
elektrotechn. każda maszyna elektryczna zaopatrzona w mech. komutator (elektrotechn. ).
miernik natężenia prądu elektrycznego wywzorcowany w amperach (A);
Graetza układ, mostek Graetza, prostownik mostkowy,
układ złożony z 4 diod prostowniczych (zaworów elektr.) tworzących gałęzie mostka elektrycznego;
mat. teoria mająca swoje korzenie w topologii algebraicznej, w oryginalnej formie (topologicznaK-teoria) — metoda badania przestrzeni topologicznych X, polegająca na studiowaniu wiązek wektorowych nad X.
komutator
[łac.],
mat.:
lampa elektronowa próżniowa przeznaczona do generacji i (lub) wzmacniania mikrofal (generator drgań elektrycznych);
przyrząd do pomiaru energii elektr. w obwodzie prądu elektrycznego;
mat. niepusty zbiór R, w którym określono 2 działania, przyporządkowujące każdej parze (a, b) elementów z R jeden element z R: dodawanie (a, b) a+b i mnożenie (a, b) ab; działania te muszą spełniać następujące aksjomaty: 1) R jest grupą przemienną względem dodawania; 2) dla każdego a, b, cR zachodzi (a + b)c = ac + bc (prawostronna rozdzielność mnożenia względem dodawania); 3) dla każdego a, b, cR zachodzi a(b + c) = ab + ac (lewostronna rozdzielność mnożenia względem dodawania).
prądnica elektryczna, generator elektryczny,
rodzaj maszyny elektrycznej przetwarzającej energię mechaniczną ruchu obrotowego w energię elektryczną za pośrednictwem pola magnetycznego;
cewka elektr., której reaktancja indukcyjna (bierny indukcyjny opór elektr.) w zakresie stosowanych częst. znacznie przewyższa jej rezystancję (opór elektr. czynny);
układ elektr. służący do dzielenia (w zadanym stosunku) napięcia elektr. zasilającego (napięcia wejściowego), stałego lub przemiennego, na 2 lub więcej napięć składowych (napięć wyjściowych);
urządzenie energoelektroniczne służące do przetwarzania energii elektr. prądu stałego w energię elektr. prądu przemiennego jedno- lub wielofazowego o dowolnej częst., dostarczaną do odbiornika (obciążenia).
Ferraris Galileo, ur. 31 X 1847, Livorno Vercellese (Królestwo Sardynii, ob. Włochy), zm. 7 II 1897, Turyn,
wł. fizyk i elektrotechnik;

Słownik języka polskiego PWN

przemienny
1. «występujący na zmianę»
2. zob. komutatywny

• przemiennie
prąd przemienny «prąd elektryczny okresowo zmienny, przybierający na przemian wartości dodatnie i ujemne tak, że ich wartość średnia jest równa zeru»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia