przejrzysta

Encyklopedia PWN

hydrol. górna warstwa wody w oceanie świat. (do głęb. ok. 1700 m) i zbiornikach śródlądowych (do ok. 400 m), do której docierają promienie słoneczne;
forma ogrodu i kierunek w sztuce ogrodowej (2. poł. XVIII–pocz. XIX w.);
limfa
[łac.],
chłonka,
płyn krążący w naczyniach limfatycznych (chłonnych) kręgowców;
numulity, Nummulitacea,
nadrodzina otwornic z rzędu Rotaliida cechujących się zwykle dużymi płaskospiralnymi skorupkami z przejrzystego kalcytu;
woalka
[fr. < łac.],
przejrzysta zasłona na twarz, najczęściej z tiulu lub koronki, noszona przy kapeluszach kobiecych od lat 70. XIX w. do lat 40. XX w.
analiza danych, eksploracyjna analiza danych,
statyst. grupa metod geom. i opisowych, opartych na obserwacjach z próby, pozwalających na wybór a posteriori racjonalnej struktury danych (co w konsekwencji umożliwia wybór adekwatnego modelu dla danych).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia