przejściowe

Encyklopedia PWN

polityka Prus prowadzona w okresie zaborów, zmierzająca do rozpowszechnienia języka niemieckiego (państwowego), ewentualnie niemieckiej świadomości narodowej wśród mieszkańców ziem zajętych w wyniku rozbiorów Polski, a z upływem czasu — do wykorzenienia polskiej świadomości narodowej (wynarodowienia).
dział techniki obejmujący całokształt procesów związanych z wydobywaniem z ziemi kopalin użytecznych, ich przeróbką (wzbogacanie kopaliny) w celu racjonalnego wykorzystania i dostosowania do potrzeb użytkowników; również dział gospodarki.
w. w woj. lubelskim, w pow. bialskim (gmina Biała Podlaska), na południowo-wschodnim skraju Równiny Łukowskiej, na wschód od Białej Podlaskiej.
biol. zachowania się różnych spokrewnionych gat. zwierząt (także człowieka) mające podobne podłoże ewolucyjne.
hydrogenizacja
[łac. hydrogenium ‘wodór’],
uwodornianie,
odwracalna reakcja chem. polegająca na przyłączeniu wodoru do cząsteczek związków org.,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia