przejściowe

Encyklopedia PWN

rasa
[fr.],
grupa osobników w obrębie gat., odznaczających się zespołem swoistych cech przekazywanych dziedzicznie;
należy do wschodniej grupy języków słow.;
dzielnica w południowo-zachodniej części lewobrzeżnej Warszawy;
m. wojewódzkie (woj. dolnośląskie), pow. grodzki, na równinach Wrocławskiej i Oleśnickiej, nad Odrą i jej dopływami: Oławą, Ślęzą, Bystrzycą i Widawą; siedziba pow. wrocławskiego.
m. powiatowe w województwie łódzkim, na Wysoczyźnie Łaskiej, nad Pichną (prawy dopływ Warty).
acetyloaceton, 2,4-pentanodion,
związek organiczny, β-diketon; H3C–CO–CH–CO–CH3, bezbarwna ciecz;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia