przejściowe

Encyklopedia PWN

m. powiatowe w województwie łódzkim, na Wysoczyźnie Łaskiej, nad Dobrzynką (lewy dopływ Neru).
kultury rodzimej ludności Ameryki, rozwijające się od czasów zasiedlenia tej części świata przez przybyszów z Azji (co, jak sądzi obecnie większość badaczy, nastąpiło między 60 a 40 tysięcy lat temu) do przełomu XV i XVI w., kiedy Europejczycy odkryli i podbili te ziemie.
zootechn. okrywa włosowa owiec nadająca się do przędzenia, zestrzyżona w całości po osiągnięciu pełnego odrostu;
połączenia wodoru z innymi pierwiastkami chem., o ogólnym wzorze YnHm (Y — atom dowolnego pierwiastka);
miasto powiatowe w województwie dolnośląskim, na skraju Pradoliny Głogowskiej i Wzgórz Dalkowskich, nad Odrą.
centralna część kuli ziemskiej, o promieniu ok. 3486 km, masie ok. 185 · 1023 kg (ok. 31,5% całkowitej masy Ziemi) i średniej gęstości ok. 10,6 g/cm3 (Ziemia — Budowa);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia