przejściowe

Encyklopedia PWN

przyrząd do rejestracji momentów przejść gwiazd przez południk niebieski miejsca obserwacji;
astr. cieniutka warstwa atmosfery Słońca między chromosferą i koroną, w której temperatura rośnie prawie skokowo od 104 K do106 K;
kataliza
[gr. katálysis ‘rozłożenie’],
zjawisko polegające na tym, że obecność stosunkowo niewielkiej ilości obcej substancji, zwanej katalizatorem, przyspiesza reakcję chemiczną.
przyspieszanie (kataliza) reakcji elektrodowej w wyniku silnego oddziaływania, często z utworzeniem wiązania chem., reagenta (substratu, produktu pośredniego lub końcowego) z powierzchnią elektrody;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia